Organisaties zijn altijd in beweging. Het is dan ook regelmatig nodig om middels een plenaire bijeenkomst de organisatie kennis te doen nemen van nieuw ontwikkelingen in het bedrijf en/of organisatie. De mens houdt van nature niet van veranderingen. Bijeenkomsten als deze roepen per definitie zorg en gezonde tegenzin op. Een stevige, proces begeleider manouvreert respectvol tussen de inhoud, die moet worden overgebracht (de werkgever/organisatie), en het “welzijn” van de ontvanger (de werknemer). Ik heb voor vele organisatie dagen als deze begeleidt. Licht van toon met een theatraal accent om de toehoorders te prikkelen, en mee te nemen in de discussie. Regie scene, Sketches, fake sprekers zijn enkele theatrale werkvormen die ik daar bij gebruik.