In deze training gaan we op zoek naar krachten en valkuilen van de deelnemer mbt performance op de werkvloer. Wat wil je bereiken? Wat is er nodig om deze doelen te halen? De persoonlijke leervraag  is uitgang punt voor de training. We maken gebruik van verschillende werkvormen. Dat kan zijn: inzicht oefeningen, rollenspelen, intervisie, of andere oefeningen. Altijd op maat en aansluitend bij het niveau van de deelnemer.