In mijn manier van werken spelen vier kernwaardes een belangrijke rol.

Laagdrempeligheid - Plezier - Toepasbaarheid - Resultaat gericht

Mijn werkwijze is ervaring gericht. Leren door te doen. Vanuit de gedachte dat: “Gedrag, Gedrag bij de ander oproept”. De deelnemer krijgt inzicht in de effecten van eigen handelen. Belonen wat goed gaat, werken aan de effecten waar je vanaf wilt. Ik richt me op gedrag, en de onderliggende belemmeringen en overtuigingen die dit gedrag voedt. Waar helpen de overtuigingen je? Waar niet? Ik maak gebruik van Theorieën maar deze zijn dienend aan het oefenen (het doen). Leren is spannend en vraagt kwetsbaarheid. Ik hecht veel waarde aan een veilige leersetting. Mijn lichte toon zorgt er voor dat ik deelnemers verleid het experiment met zichzelf aan te gaan. Altijd gericht op de praktijk. Resultaat gericht, behapbaar, soms confronterend, met ruimte voor een relativerende lach!